O nás

Česká lékárnická, a.s. je významným investorem a správcem společností, které podnikají v oblasti distribuce a prodeje léčiv, výroby, farmaceutického velkoobchodu, lékárenství, léčebně preventivní péče a služeb vázané na tuto podnikatelskou činnost. Nejvýznamnější společností ve skupině je distribuční společnost PHARMOS, a.s. a dále společnosti Jihlavská lékárnická s.r.o. , Pražská lékárnická s.r.o. , Sanovia, a.s., GALMED a.s., LEKTRANS s.r.o., Lektrans Bohemia s.r.o., THERÁPON 98, a.s., THERÁPON REAL s.r.o., SoftPharm s.r.o. a Lekis s.r.o.

Historie

Česká lékárnická, a.s. byla založena v srpnu 1995 a jejím úvodním zájmem zakladatelů společnosti Česká lékárnická, a.s. byla snaha o koncentraci drobných individuálních akcionářů dceřiné společnosti PHARMOS, a.s., postupně však zahájila tato společnost i vlastní distribuční činnost do lékáren. Od zahájení vlastního prodeje léčiv a ostatního zdravotního materiálu do lékáren v roce 1996 vykazovala společnost výrazný růst tržeb za dodané zboží a docházelo tak k upevnění pozice na trhu prodejů léčiv do lékáren.

Česká lékárnická se od roku 2002 stala pouze správcem finančních do společností s majetkovou účastí, které podnikají v oblasti výroby, farmaceutického velkoobchodu, lékárenství, léčebně preventivní péče a služeb vázané na tuto podnikatelskou činnost.

Prostřednictvím distribučních společností v rámci skupiny firem České lékárnické, a.s., tj. společností PHARMOS, a.s., Pražská lékárnická s.r.o., Jihlavská lékárnická s.r.o., Plzeňská lékárnická s.r.o a PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o. byl získán významný podíl českého trhu dodávek léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren a na základě geografického rozmístění jednotlivých skladů je schopna zásobovat lékárny na celém území České republiky.

Od roku 2004 se společnost Česká lékárnická, a.s. stala rozhodujícím akcionářem ve společnosti THERÁPON 98, a.s., provozující nestátní zdravotnické zařízení, Polikliniku v Kopřivnici, která je poskytovatelem komplexních zdravotnických služeb formou vlastních výkonů.

V roce 2006 se Česká lékárnická, a.s. stala spoluzakladatelem společnosti LEKTRANS s.r.o.  a podílí se tak i na dopravě léčiv do jednotlivých lékáren v oblastech působnosti moravských skladů distribuční skupiny.

V roce 2008 se Česká lékárnická, a.s. stala zakladatelem společnosti Sanovia, a.s.  Původně marketingová aktivita společnosti PHARMOS, a.s. byla vyčleněna do samostatné společnosti, která dnes sdružuje více než 400 lékáren do virtuální sítě nazvané „Moje lékárna“. Tato společnost dále zajišťuje a rozvíjí marketingové služby, organizuje vzdělávací semináře.

V roce 2010 se Česká lékárnická, a.s. stala spoluzakladatelem společnosti Lektrans Bohemia s.r.o., která po vzoru společnosti LEKTRANS s.r.o.,  zajišťuje dopravu dodávek léčiv do lékáren zásobovaných distribuční skupinou České lékárnické, a.s.

Společnost Česká lékárnická, a.s. založila v roce 2011 společnost SoftPharm s.r.o., která zajišťuje kompletní správu a údržbu používaného informačního systému Algis, čímž došlo k omezení rizik vyplývajících ze zajištění služeb třetí stranou. Společnost se nyní podílí na přípravě implementace nového softwarového řešení od společnosti Microsoft na systému Dynamics 365.  

Provozování vlastních lékáren bylo ve skupině Česká lékárenská zahájeno v roce 2012 v rámci aktivit dceřiné společnosti Sanovia, a.s. pod značkou Moje lékárna. Společnost rovněž organizuje virtuální síť více než 400 individuálně provozovaných lékáren s názvem „Moje lékárna“.

V roce 2015 společnost Česká lékárnická, a.s. rozšířila své aktivity o činnost účetních a daňových poradců pro společnosti ve skupině. Vzniklo středisko sdílených služeb, které má v k dnešnímu dni 9 zaměstnanců.  

Česká lékárnická, a.s je také vlastníkem výrobní společnosti GALMED a.s. jehož cílem je vytvořit široké portfolio léčiv, potravinových doplňků a zdravotnických prostředků v sortimentu, který patří mezi běžné, každodenně prodávané a tedy i používané přípravky.

Dále je držitelem podílu ve společnosti Lekis s.r.o která poskytuje komplexní služby sektoru lékárenství. Zajišťuje dodávky informačních technologií a s nimi spojené položení kabelů, dodávky hardwaru, školení, servisu a veškerého spotřebního materiálu.

Celá skupina se nadále dynamicky rozvíjí a rozšiřuje. Stále posiluje svou významnou pozici v České republice a je tak silnou zdravou společností poskytující širokou nabídku služeb v oblasti distribuce léčiv, výroby, prodeje a poskytování zdravotní péče.  

Chcete se přidat do našeho týmu?

Možná máme pozici právě pro Vás.

Pharmos kariéra