Hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky společností Therápon 98, a.s., Galmed, a.s., Lekis, s.r.o., Pražská lékárnická, s.r.o., Jihlavská lékárnická, s.r.o. sdružených ve skupině kolem České lékárnické, a.s., včetně společnosti Česká lékárnická, a.s., byly řádně auditovány nezávislým auditorem HDM AUDIT CZ s.r.o., oprávnění KA ČR č. 579, s výrokem "bez výhrad". 

 

Konsolidované výroční zprávy

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 

 

Chcete se přidat do našeho týmu?

Možná máme pozici právě pro Vás.

Pharmos kariéra